D-prints: Електронні препринти

D-prints (The Preprints of Digital Network) - Препринти цифрової мережі: Наукові видання що випускаються у світ до основної публікації у рецензованому науковому журналі з метою реєстрації пріоритету авторів